w naszej szkole!

Od września 2018 r. bierzemy udział w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus. Tytuł naszego projektu to „Learning Differently!” – „Uczyć inaczej”, będziemy go realizować przez 2 lata. Naszymi partnerami w tym projekcie są 4 kraje europejskie: Litwa, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja.

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Program ma na celu wsparcie mobilności edukacyjnej, tworzenie międzynarodowych partnerstw oraz rozwój współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro tworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą. Link do strony projektu Erasmus+


Konkurs na logo naszego projektu „Learning Differently”

Nasze kraje partnerskie:
Litwa Znalezione obrazy dla zapytania flaga litwy

Rumunia Znalezione obrazy dla zapytania flaga Rumunii

Bułgaria Znalezione obrazy dla zapytania flaga bułgarii

Chorwacja Znalezione obrazy dla zapytania flaga chorwacji

1.   Konkurs jest skierowany dla klas 4-8

2.   W konkursie mogą brać udział uczniowie indywidualnie.

3.   Technika wykonania logo jest dowolna.

4.   Prace należy oddać do nauczyciela języka obcego w terminie do 5 listopada 2018 r.

5.   Dla zwycięzcy przewidziane są nagrody: ocena celująca z języka angielskiego i zajęć komputerowych
      (w przypadku wykonania pracy komputerowo) oraz nagroda rzeczowa.

6.   Oceniane będą: oryginalność i pomysłowość w realizacji tematu, wrażenia ogólne i powiązanie

      z tematyka projektu.


Konkurs na logo naszego projektu „Learning Differently”

wygrała Martyna Kulanin z klasy 8a

2 miejsce:   Sylwia Szlachta kl. 8b

Martyna Maksymiec kl. 6a

3 miejsce:   Julia Silezin kl. 8a

Zwycięskie logo:


Rok szkolny 2019/2020

Warna w Bułgarii kolejnym punktem spotkania partnerów projektu
Erasmus+ „Learning Differently”, realizowanego drugi rok w naszej szkole!

 

Odwiedziliśmy ten piękny port nad Morzem Czarnym w dniach 6-12.10.2019. Dopisała nam nie tylko pogoda, również atmosfera wśród uczestników była wspaniała. Poznaliśmy zabytki i atrakcje turystyczne miasta, byliśmy w Delfinarium, Planetarium, nadmorskim parku „Sea Garden”, Muzeum Archeologicznym. Nasi bułgarscy partnerzy zorganizowali nam wycieczkę do byłej stolicy Wielkiego Tyrnowa. Jest to miasto położone pośród malowniczych wzgórz nad rzeką Jantrą u podnóża północnych stoków Starej Płaniny, jedno z najstarszych miast kraju i zarazem jeden z ważniejszych symboli bułgarskiej niepodległości i państwowości. Poznaliśmy tam najstarsze zabytki miasta. Najważniejszym z nich są usytuowane na wzgórzu Carewec i otoczone murami rozległe ruiny średniowiecznego zamku i cerkwi. Nasza partnerska szkoła w Warnie zorganizowała również uroczyste sadzenie drzew. Każdy z krajów partnerskich ma teraz przed szkołą swoje drzewko, drzewo Polski posadziła pani dyrektor Teresa Bogdanowicz-Bordzań. Nasze uczennice najlepiej wspominają spacery nad brzegiem morza, spotkania z koleżankami i kolegami z Litwy, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Podkreślają, że w ciągu tygodnia można wzbogacić swoje umiejętności językowe, ponieważ cały czas porozumiewamy się w języku angielskim. Przy okazji poznałyśmy wiele zwrotów w języku bułgarskim, kulturę tego kraju, obyczaje, tradycje, tańce i kuchnię, mówią uczestniczki wyjazdu: Olivia Dudzic, Oliwia Suchaniak i Maja Zastawny. Uczestnicy projektu z pięciu krajów mają ze sobą stały kontakt i mamy nadzieję, że te międzynarodowe przyjaźnie przetrwają długo.

 


Rok szkolny 2018/2019

Pierwsze spotkanie na Litwie

Nasz projekt „Learning Differently!“ rozpoczął się na dobre. W dniach 11 – 13 grudnia 2018 wzięliśmy udział w pierwszym spotkaniu nauczycieli zaangażowanych w projekt na Litwie, w Kłajpedzie. To piękne miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, największe miasto Małej Litwy- pruskie mury, skandynawski krajobraz, litewska gościnność. Plus dynamizm nowej Europy.

Spotkanie dotyczyło organizacji i programu kolejnych spotkań w Rumuni, Polsce, Bułgarii i Chorwacji. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez dyrektora i nauczycieli szkoły. Przywitali nas prezentacją kraju, miasta, systemu edukacji na Litwie, zwyczajów ludowych, tańcem i śpiewem. Wzięliśmy udział w lekcjach otwartych, szkoleniach, warsztatach, treningu z platformą MozaBook, IMO-Learn – nauka w ruchu. Dyskutowaliśmy na temat nowych metod rozwijających umiejętności czytania i pisania w różnych krajach, wymieniliśmy się naszymi doświadczeniami, tworzyliśmy scenariusze lekcji, które przeprowadzimy w naszych szkołach.

Spotkanie zakończyło się bardzo sympatycznym wieczorkiem pożegnalnym przygotowanym przez uczniów i rodziców dzieci, biorących udział w projekcie. Głównym punktem wieczoru był quiz o krajach - uczestnikach projektu i kolacja ze świątecznymi smakołykami litewskimi.

Nasz team:

Prezentacja krajów partnerskich


W Europejskim towarzystwie

27 maj 2019 roku był wyjątkową datą dla naszej całej społeczności szkolnej. Tego dnia rozpoczęło się tygodniowe spotkanie projektowe Erasmus+ „Learning Differently!”. Gościliśmy naszych partnerów z Chorwacji, Litwy, Bułgarii i Rumunii. Był to tydzień wyjątkowych spotkań, doświadczeń i pozytywnych emocji.

Nasze spotkanie zaczęliśmy od pokazania naszym gościom szkoły, nie zabrakło także pokazów tańców ludowych i systemu polskiej edukacji. Przez cały pobyt nasi partnerzy mogli wziąć udział w warsztatach z polskiej poezji, krawieckich, teatralnych, a także dubbingowych. Były też lekcje otwarte z literatury brytyjskiej i angielskiego. Nasi uczniowie i ich goście byli zabrani na rejs statkiem w krainie origami, a także wzięli udział w XVII Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Nie obyło się bez wycieczki do stolicy smoka wawelskiego – Krakowa. Dzięki projektowi uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z naszymi metodami nauczania rozwijającymi umiejętności czytania i pisania, była to również okazja do komunikacji w języku angielskim jak i do poznania naszej kultury i zwyczajów.

Tak spotkanie wspomina nasza uczennica, Olivia Dudzic, która gościła u siebie w domu uczennicę z Bułgarii:

„Dzięki wymianie zagranicznej nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy i poznałam wspaniałych ludzi. Podczas wymiany mogłam dowiedzieć się więcej o kulturach innych krajów i dobrze się bawić. Pomogło mi zdobyć nowe kontakty i przyjaźnie. To było piękne doświadczenie i nie zapomnę tego. Po wymianie było mi smutno że to był koniec. Bardzo polubiłam wszystkie osoby i tęsknie za nimi. Wymiana dała mi wiele możliwości. Mogłam się doszkalać i nabrałam pewności siebie. Mam nadzieję że jeszcze kiedyś spotkam te cudowne osoby.”


Uczniowie z Piątki w kraju hrabiego Drakuli!

W ramach programu Erasmus+ „Learning Differently” uczniowie naszej szkoły odwiedzili
w
 dniach 3-8 marca 2019 r. miasto Botosani w Rumunii. Po raz pierwszy spotkali się tam wszyscy partnerzy projektu: uczniowie wraz z nauczycielami z Polski, Litwy, Chorwacji,  Bułgarii i Rumunii. Poznaliśmy historię, zabytki kulturę, folklor i atrakcje turystyczne tego pięknego miasta w północnej części historycznej Mołdawii.

W ciągu 5 dni realizowaliśmy założenia i cele programu, czyli kształtowaliśmy sprawność czytania i pisania innowacyjnymi metodami odbiegającymi od szkolnych. Uczniowie z 5 krajów europejskich musieli sprawdzić swoje umiejętności językowe nie tylko na zajęciach, warsztatach, lekcjach otwartych, ale też w czasie wolnym. Spotkania warsztatowe, nauka piosenek, tańca ludowego, zabawa w podchody dostarczyły młodzieży wielu emocji i wzruszeń. Poznaliśmy smak tradycyjnych potraw rumuńskich, byliśmy z wizytą u Burmistrza Miasta i uczestniczyliśmy w wycieczce do miasta Jassy, gdzie zwiedziliśmy Pałac Kultury. Wizyta w Botasani miała duże znaczenie kulturowe i językowe, nauczyciele mieli możliwość wymiany doświadczeń, a uczniowie doskonalenia języka angielskiego i poznania zwrotów w językach naszych krajów partnerskich. Podczas spotkania młodzież nawiązała wiele przyjaźni międzynarodowych, które z pewnością będą kontynuowane korespondencyjnie i w trakcie następnych wizyt w krajach partnerskich.


Regulamin udziału w projekcie ERASMUS+ „Learning Differently!” 2018 – 2020

§1

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu ERASMUS+ „Learning Differently! Erasmus”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół KA229.

§2

1.   Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018r. do  31 sierpnia 2020r.

2.   Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół KA229.

3.   Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

4.   W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna ilość uczniów.

5.   Udział w projekcie jest dobrowolny.

6.   Program realizowany jest w formie zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów.

7.   Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń międzykulturowych, nauka języków obcych i uczenie się inaczej”.

8.   W ramach projektu przewiduje się 4 krótkoterminowe wyjazdy do Litwy, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii.

9.   Wyjazdy są opłacane z grantu pozyskanego przez szkołę, w tym:

1)    koszty zakupu biletów lądowych i lotniczych

2)    ubezpieczenie

3)    wizy

4)    wyżywienie

10.Uczniowie są zakwaterowani u rodzin uczniów szkół partnerskich.

11.W wizytach zagranicznych przewidziane są 4 mobilności, dlatego udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

§3

Kryteria kwalifikowania uczniów do krótkoterminowych wyjazdów grup uczniów – mobilności.

1.   Zaangażowanie w działania projektowe.

2.   Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu.

3.   Przynależność do grupy projektowej nie jest jednoznaczna z zapewnieniem udziału
w mobilności.

4.   Osiągnięcia w konkursach projektowych.

5.   Praca na rzecz rozpowszechniania rezultatów projektu w szkole i środowisku lokalnym.

6.   Chęć poszerzania swojej wiedzy, pokonywania słabości, podejmowania wyzwań.

7.   Gotowość do zakwaterowania gościa w rodzinie.

§4

Zasady udziału w krótkoterminowych wyjazdach grup uczniów

1.   Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd (w tym również zgodę na udzielenie pomocy medycznej – ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu

2.   Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców/prawnych opiekunów, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany.

3.   Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów wyjeżdżających na wymianę, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.

4.   Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.

5.   Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.

6.   Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności uczestników projektu reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

7.   Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

8.   Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

9.   Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu na stronę internetową szkoły oraz dla lokalnych mediów.

10.Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez koordynatorów projektu.

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w krótkoterminowej wymianie - mobilności

1.   W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązują się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.)

 

 
 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81, 688-04-82
Prowadzenie strony: Józef Osieł