Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Przedsięwzięcie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, a także Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Celem programu jest kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w wieku 7-16 lat, związanych z tematyką ochrony danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności.

Jego cele zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto Program ten wpisuje się w ideę kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez cale życie (2006/962/WE).

W ramach programu przeprowadzane są zajęcia związane z tematyką ochrony danych osobowych, m.in. na lekcjach wychowawczych, informatyce, języku angielskim. Na zajęciach uczniowie mogą dowiedzieć się, m.in. o prawach, jakie im przysługują, jak bezpiecznie poruszać się i jak unikać zagrożeń związanych z udostępnianiem swoich danych w Internecie. Chcemy również uwrażliwić uczniów na poszanowanie praw innych osób.

7- osobowa drużyna uczniów z naszej szkoły uczestniczy w realizacji I Ogólnopolskiego Programu Sprawności GIODO. Poprzez zaangażowanie w działania propagujące działalność Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych oraz ochronę danych osobowych osiągają sprawności i walczą o tytuł Młodego Inspektora GIODO.

Szkolnym Koordynatorem programu jest pani Magdalena Pikul – pedagog szkolny

 


 
Strona znajduje się na serwerze http://www.republika.pl/
www.republika.pl

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81, 688-04-82
Prowadzenie strony: Józef Osieł