TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM 2017

Organizatorem Akcji jest  Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie, które opiekuje się chorymi dziećmi na terenie całego województwa lubelskiego.

Po raz dziewiąty otrzymane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na: zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych, zakup sprzętu medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego przy wsparciu pani Katarzyny Różańskiej zorganizowali zbiórki do puszki, aby swoim rówieśnikom.

Dzięki ofiarności uczniów i rodziców udało się zebrać 601 zł.

Podjęte działania uwrażliwiły nas na potrzeby innych, zintegrowały środowisko szkolne, nauczyły nas empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje za otrzymane wsparcie.


Akcja „Twój Dar Serca dla Hospicjum” 2016

Już po raz ósmy  zaproszono wszystkie szkoły z regionu Lubelszczyzny do udziału w akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum.

Organizatorem Akcji jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Liderem organizacyjnym przedsięwzięcia jest Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Nasza szkoła z chęcią dołączyła do akcji, aby wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych lubelskiego Hospicjum.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego zbierali do puszek pieniądze od kwietnia do maja chodząc po klasach  i prosząc o dołączenie do akcji.

Szkolnymi koordynatorkami były pani Katarzyna Różańska oraz pani Małgorzata Muda.

Uczniowie, którzy wrzucali pieniądze do puszek otrzymywali symboliczne podziękowanie - naklejkę z logo akcji.

Dzięki wsparciu uczniów i rodziców udało nam się zebrać kwotę 784,30 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku Hospicjum przeznaczy na: zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych, zakup sprzętu medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego.


Twój Dar Serca 2015

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej Szkoły i ich Rodziców do włączenia się w akcję „Twój Dar Serca dla Hospicjum”.http://hospicjum.lublin.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Akcja  polega na organizowaniu się szkół z terenu Lubelszczyzny w wydarzenia artystyczne, kulturalne i kiermasze, aby wspomóc swoich rówieśników - terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku przeznaczone będzie na:

ü  Zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych

ü  Zakup sprzętu medycznego

ü  Naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego

ü  Pomoc socjalną dla Podopiecznych i ich rodzin

Sztab organizacyjny akcji znajduje się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego, Aleje Racławickie 17 w Lublinie, szkolni koordynatorzy akcji to Małgorzata Muda – klasy I-III, Katarzyna Różańska – klasy IV-VI.

W ramach akcji w szkole organizowane będą zbiórki pieniędzy do puszek.

W czasie trwania akcji w każdą środę i piątek wszystkie klasy naszej szkoły odwiedzą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy zbierać będą pieniądze na ten cel.

Najbliższe terminy zbiórek : 25.03.2015, 27.03.2015, 8.04.2015, 10.04.2015, 15.04.2015. 17.04.2015, 22.04.2015, 24.04.2015, 29.04.2015

Akcja trawa do 30 kwietnia 2015r.

Każda złotówka jest ważna a razem – możemy więcej!